Apa gunane setagen iku? Setagen inggih menika salah satunggaling

SETAGEN
Setagen inggih menika salah satunggaling perangan pangagem adat jawi. Setagen inggih menika salah sawijining paninggalan kabudayan Jawi ingkang turun temurun diagem dumugi sakmenika. Setagen menika tunggaling kain tenun tradhisional ingkang wiyaripun kinten-kinten 15 cm kaliyan dawanipun werna-werni, antawisipun saking 5 meter, 10 meter, lan sak panunggalipun. Jenisipun kain radi lentur lan saged melar ananging wujudipun tenunan ingkang kiyat. Setagen punika arupi pirantos kangge nyingsetaken utawi ngencengaken tumempelipun sinjang wonten badan supados sampun ngantos mlorod satemah udhar.
Kapethik sangka: abdulgingsul.blogspot.com


Apa gunane setagen iku?

Wangsulan:
Ngencengake jarit nalika dienggo ing awak supaya ora mlorod.

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Apa gunane setagen iku? Setagen inggih menika salah satunggaling"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel