Ing ngisor iki kang kalebu purwaka basa ing sesorah yaiku ….

Ing ngisor iki kang kalebu purwaka basa ing sesorah yaiku ….
   A.   Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kalepatan, kula nyuwun gunging pangaksami. 
   B.    Unggah-ungguh menika kedhah dipunjagi ing bebrayan supados boten wonten ingkang salah tampi.
   C.    Mekaten atur kawula, mangga sami nguri-uri kabudayan Jawi. 
   D.   Wilujeng siyang, nuwun.
   E.    Ingkang kinurmatan, Bapak saha Ibu RT 05 RW 02 Dhusun Tekidadi.

Wangsulan:
Kang kalebu purwaka basa ing sesorah yaiku "MIngkang kinurmatan, Bapak saha Ibu RT 05 RW 02 Dhusun Tekidadi".

Jawaban: E

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Ing ngisor iki kang kalebu purwaka basa ing sesorah yaiku …."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel