Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, Unsur kang ora ana ing kutipan pawarta kasebut

Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, masarakat Kelurahan Blora gadhah tradhisi ingkang lajeng dipunlestantunaken ngantos samenika. Salah setunggalipun inggih punika pagelaran wayang kulit ingkang wonten ing Mergi Kenanga eks Pasar Pitik Mlangsen, Blora, Rebo. Ananging saderengipun pagelaran wayang kulit, wonten upacara budaya ingkang dipunlampahi rumiyin.

Unsur kang ora ana ing kutipan pawarta kasebut yaiku ….
   A.   what
   B.    who
   C.    where
   D.   when
   E.    how 

Wangsulan:
Unsur kang ora ana ing kutipan pawarta kasebut yaiku how.

Jawaban: E

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, Unsur kang ora ana ing kutipan pawarta kasebut"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel