Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, Ukara kang trep karo pethikan pawarta kasebut

Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, masarakat Kelurahan Blora gadhah tradhisi ingkang lajeng dipunlestantunaken ngantos samenika. Salah setunggalipun inggih punika pagelaran wayang kulit ingkang wonten ing Mergi Kenanga eks Pasar Pitik Mlangsen, Blora, Rebo. Ananging saderengipun pagelaran wayang kulit, wonten upacara budaya ingkang dipunlampahi rumiyin.

Ukara kang trep karo pethikan pawarta kasebut yaiku ….
  A.   Sadurunge pagelaran wayang kulit diadani tari modheren luwih dhisik.
  B.    Masarakat Blora nduweni tradhisi kang dianakake saben telung taun pisan.
  C.    Masarakat nganakake pagelaran wayang kulit ing taun Hijriah lan sasi Mulud.
  D.   Pagelaran wayang dianakake ing Dalan Kenanga eks Pasar Pitik Mlangsen, Blora.
  E.    Masarakat nganakake tradhisi iku tanpa ancas kang cetha lan pesthi.

Wangsulan:
Ukara kang trep karo pethikan pawarta kasebut yaiku Pagelaran wayang dianakake ing Dalan Kenanga eks Pasar Pitik Mlangsen, Blora..

Jawaban: D

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Kangge nanggapi warsa enggal Hijriah utawi Sura, Ukara kang trep karo pethikan pawarta kasebut"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel