Regi Lombok Tasih Awis Perangan pawarta kang diarani headline ing pawarta kasebut

Regi Lombok Tasih Awis
Regi lombok ing tlatah Klaten, Jawa Tengah, ngantos samangke tasih awis. Regi lombok rawit abrit dereng mandhap, kepara lon-lonan mindhak malih. Miturut para bakul lombok ing Peken Klaten Kota, regi lombok samangke mindhak mbaka sekedhik. Saben dinten reginipun mindhak pitung ewu rupiyah lan samangke reginipun dados Rp105.000,00 saben kilo. Kawontenan kasebat njalari panyadene lombok kirang laris awit para konsumen nyuda anggenipun tumbas lombok.

Sinaosa regi lombok rawit abrit samangke mindhak malih nanging regi lombok abrit tasih popog, Rp40.000,00 saben kilo. Makaten ugi regi lombok rawit ijem, ngantos samangke reginipun popog Rp55.000,00 saben kilo. Para bakul boten saged ndugi regi lombok badhe mindhak utawi mandhap. (Haryadi)

Kapethik saka: www.jogjatv.tv

Perangan pawarta kang diarani headline ing pawarta kasebut yaiku ….
   A.   www.jogjatv.tv
   B.    Haryadi
   C.    Klaten
   D.   Regi Lombok Tasih Awis 
   E.    regi lombok

Wangsulan:
Headline biso diarani judul, Mongko perangan pawarta kang diarani headline ing pawarta kasebut yaiku Regi Lombok Tasih Awis.

Jawaban: D

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Regi Lombok Tasih Awis Perangan pawarta kang diarani headline ing pawarta kasebut"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel