Udheng Udheng basa ngokonipun “iket” Wacan dheskripsi kasebut kalebu jinising wacan dheskripsi

Udheng
Udheng basa ngokonipun “iket” utawi dipunsebat blangkon, menawi sampun dados kantun dipunagem. Dene basa kramanipun “dhestar”, punika arupi panganggen ingkang dipunagem kangge nutupi mustaka.

Udheng makaten limrahipun kadamel saking kain bathik awujud pesagi, ingkang lajeng kalempit, katata, ugi kawangun kanthi njlimet supados rerengganipun kiwa tengen sami. Lajeng dipun jahit miturut ukuranipun mustaka ingkang ngersakaken. Wekdal sak menika sampun kathah kasade ing toko-toko, udheng sampun dados kantun milih ukuran sarta cakrik sekaranipun.
Kapethik sangka: ululalbab31n.blogspot.com

Wacan dheskripsi kasebut kalebu jinising wacan dheskripsi ….
   A.   subyektif  
   B.    spasial 
   C.    imajinatif 
   D.   faktual
   E.    obyektif

Wangsulan:
Wacan dheskripsi kasebut kalebu jinising wacan dheskripsi faktual.

Jawaban: D

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Udheng Udheng basa ngokonipun “iket” Wacan dheskripsi kasebut kalebu jinising wacan dheskripsi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel