Gamelan monggang kalebu gamelan

Jinising Gamelan

Piranti gamelan asale saka Jawa. Isi gamelan arupa saprangkat piranti musik sing dienggo ngiringi tembang utawa tanpa tembang. Gamelan ing Pulo Jawa asring ditabuh nalika ana pagelaran kesenian sing diadani dening kulawarga kraton.

Ing Kraton Surakarta ana pirang-pirang jinis gamelan sing asring ditabuh nalika ana pawiwahan. Ing ngisor iki jinising gamelan ing Surakarta manut kagunane.

  1. Gamelan Gedhe, kadhapuk saka ricikan sing jangkep antarane laras slendro lan laras pelog. Gamelan iki lumrahe ditabuh nalika ana pagelaran karawitan utawa uyon-uyon.

Gamelan monggang kalebu gamelan ….

   A.   Gedhe 

   B.    Wayangan

   C.    Pakurmatan

   D.   Sekaten

   E.    Cokekan


Wangsulan:

Gamelan monggang kalebu gamelan pakurmatan.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Gamelan monggang kalebu gamelan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel