Gamelan sing digawe saka wesi lan kuningan kang bahane saka wilah kanthi ukuran luwih cilik diarani

Jinising Gamelan

Piranti gamelan asale saka Jawa. Isi gamelan arupa saprangkat piranti musik sing dienggo ngiringi tembang utawa tanpa tembang. Gamelan ing Pulo Jawa asring ditabuh nalika ana pagelaran kesenian sing diadani dening kulawarga kraton.

Ing Kraton Surakarta ana pirang-pirang jinis gamelan sing asring ditabuh nalika ana pawiwahan. Ing ngisor iki jinising gamelan ing Surakarta manut kagunane.

  1. Gamelan Gedhe, kadhapuk saka ricikan sing jangkep antarane laras slendro lan laras pelog. Gamelan iki lumrahe ditabuh nalika ana pagelaran karawitan utawa uyon-uyon.

Gamelan sing digawe saka wesi lan kuningan kang bahane saka wilah kanthi ukuran luwih cilik diarani gamelan ….

    A.   Wayangan 

    B.    Gadhon 

    C.    Senggani 

    D.   Sekaten 

    E.    Cokekan 


Wangsulan:

Gamelan sing digawe saka wesi lan kuningan kang bahane saka wilah kanthi ukuran luwih cilik diarani gamelan senggani.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Gamelan sing digawe saka wesi lan kuningan kang bahane saka wilah kanthi ukuran luwih cilik diarani"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel