Kang diandharake ana ing wacan dheskriptip yaiku

Kang diandharake ana ing wacan dheskriptip yaiku ....

   A.   ngandharake sawijining pendapat

   B.    ngandharake informasi

   C.    ngandharake kahanan, papan, utawa manungsa

   D.   ngandharake proses

Pembahasan:

Wacan dheskriptip duweni titikan/ciri-ciri kang becik yaiku kaya mangkene.

  1. Nggambarake samubarang upamane kahanan, papan, utawa manungsa.
  2. Nggunakake pancadriya (pandeleng, pangrasa, pangrungu, pangganda, lan pangecap)
  3. Bisa ngajak pamaca kaya-kaya pamaca bisa ndeleng dhewe, ngrasa dhewe, krungu dhewe, ngambu/ngganda dhewe, lan ngecap dhewe.

Wangsulan: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Kang diandharake ana ing wacan dheskriptip yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel