Kang sepisan ditindakake kanggo nulis karangan dheskriptip yaiku

 Kang sepisan ditindakake kanggo nulis karangan dheskriptip yaiku ....

   A.   gawe salam pambuka

   B.    nemtokake bab kang arep dtulis

   C.    wawancara marang sadhengah pawongan

   D.   gawe salam panutup

Pembahasan:

Nalika arep nulis paragrap dheskriptif ora kena sakarepe dhewe ananging ana bab-bab kang prelu ditindakake supaya bisa nulis karangan deskripsi yaiku kaya mangkene.

    1.     Nemtokake bab kang arep ditulis.

    2.     Ngumpulake katrangan kanthi premati bab kang arep ditulis.

    3.     Nyathet perangan-perangan bab kanthi tlesih.

    4.     Nulis kasile ngamati mau kanthi urut, cetha, urip, lan nggunakake tembung-tembung kang trep.

    5.     Naliti lan mbenerake ukara supaya dadi karangan kang becik.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to " Kang sepisan ditindakake kanggo nulis karangan dheskriptip yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel