Adicara paningsetan dipunlampahi sabibaripun adicara srah-srahan. Adicara menika dados

Adicara paningsetan dipunlampahi sabibaripun adicara srah-srahan. Adicara menika dados lambang kekiyatanipun pangandikan temanten saged ngawujudaken. Paningset dipuntengeri kanthi liru kalpika dening calon temanten kekalih.

Isine paragraf kasebut medharake babagan ....

      A.   panggih

      B.    lamaran 

      C.    paningsetan

      D.   timbang

      E.    kacar-kucur

Wangsulan:

Isine paragraf kasebut medharake babagan paningsetan.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Adicara paningsetan dipunlampahi sabibaripun adicara srah-srahan. Adicara menika dados"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel