Srah-srahan Srah-srahan inggih punika adicara, Srah-srahan iku adicara kang katindakake sawise

Srah-srahan Srah-srahan inggih punika adicara nyaosaken ubarampe saking calon panganten kakung kangge calon panganten putri saderengipun adicara panggih.

Ubarampe menika kados ta:

  1. Ali-ali utawa kalpika. Kangge simbul menawi katresnan menika boten pedhot sadangunipun gesang.
  2. Saprangkat ageman putri.
  3. Paesan pepaes menika kangge ngupadi supados panganten putri sumunar lan boten damel cuwaning panganten priya.
  4. Jajanan pasar. Lumrahipun wujud jajanan ingkang rumaket kados lapis, wajik, lan sapiturutipun supados temanten kekalih saged raket salaminipun.
  5. Woh-wohan.
  6. Godhong suruh.

Srah-srahan iku adicara kang katindakake sawise adicara ....

     A.   panggih 

     B.    sinduran

     C.    timbang

     D.   midadareni

     E.    antawicara

Wangsulan:

Srah-srahan iku adicara kang katindakake sawise adicara antawicara.

Jawaban: E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Srah-srahan Srah-srahan inggih punika adicara, Srah-srahan iku adicara kang katindakake sawise"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel