Golekana tegese tembung-tembung ung ngisor iki! Sulistya Digulawentahan Paugeran Sawiyah-wiyah Endhel Dodot

Golekana tegese tembung-tembung ung ngisor iki!

 1. Sulistya
 2. Digulawentahan
 3. Paugeran
 4. Sawiyah-wiyah
 5. Endhel
 6. Dodot
 7. Gombyok
 8. Cindhe
 9. Sasmita
 10. Bilahi
Wangsulan:

 1. Sulistya : Ayu banget
 2. Digulawentahan : Diwenehi nasihat
 3. Paugeran : Pathokan, wewaton
 4. Sawiyah-wiyah : Sakepenake dhewe
 5. Endhel : Pangiring wadon, anak
 6. Dodot : Kampuh
 7. Gombyok : Bolah sutra lan sapanunggalane sing digawe rompyo-rompyo kanggo rerenggan pucuk sampur.
 8. Cindhe : Araning bakal awujud sutra abang kekembangan.
 9. Sasmita : Ngalamat, pratandha
 10. Bilahi : Cilaka, tiwas

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Golekana tegese tembung-tembung ung ngisor iki! Sulistya Digulawentahan Paugeran Sawiyah-wiyah Endhel Dodot"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel