Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gatekna pratelan ing ngisor iki! 1) Mangreteni paugerane tembang. 2) Mangreteni watake tembang.

Gatekna pratelan ing ngisor iki!

1)    Mangreteni paugerane tembang.

2)    Mangreteni watake tembang.

3)    Nambahi tembung supaya gampang dimangreteni.

4)    Nambah ater-ater, seselan, utawa panambang.

Babagan kang kudu ditindakake nalika arep gawe gancaran tembang yaiku pratelan nomer ….

    A.   1) lan 2)

    B.    3) lan 4)

    C.    1) lan 3)

    D.   1) lan 4)

    E.    1), 2), 3), lan 4)

Wangsulan:

Babagan kang kudu ditindakake nalika arep gawe gancaran tembang yaiku pratelan nomer:

3)    Nambahi tembung supaya gampang dimangreteni.

4)    Nambah ater-ater, seselan, utawa panambang.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Gatekna pratelan ing ngisor iki! 1) Mangreteni paugerane tembang. 2) Mangreteni watake tembang."

close