Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kang wus waspada ing patrap, Manganyut ayat winasis, Gatra kalima nduweni guru wilangan

Kang wus waspada ing patrap,

Manganyut ayat winasis,

Wasana wosing jiwangga,

Melok tanpa aling-aling,

Kang ngalingi kalinGling,

Wenganing rasa tumlawung,

Keksi saliring jaman,

Angelangut tanpa tepi,

Yeku aran tapa tapaking Hyang Sukma.

Gatra kalima nduweni guru wilangan ….

    A.   

    B.    6

    C.    7

    D.   8

    E.    4

Wangsulan:

Kang nga  li  ngi  ka  ling  ling,

Gatra kalima nduweni guru wilangan 7.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Kang wus waspada ing patrap, Manganyut ayat winasis, Gatra kalima nduweni guru wilangan"

close