Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dhasare Sumur Blabak yaiku

Dhek jaman biyen, ing salah sawijining dhaerah, ana pangeran cacahe loro. Kaloro pangeran iku mau senenge adu manuk gemak utawa puyuh.

Ing salah sawijining dina, pangeran loro kuwi mau ketemu saperlu ngedu manuk gemake. Salah siji saka manuk gemak kuwi mau kalah, banjur mlayu mabur ngarah ngetan ngalor. Sanajan wis kalah, abure manuk gemak mau isih bisa banter banget. Ananging, ora watara suwe, manuk mau tiba, mati banjur dadi bathang. Mula saka kuwi, panggonan papan matine manuk gemak sing kalah mau nganti saiki dijenengake dhaerah Mbathang.


Dhasare Sumur Blabak yaiku ....

      A.   kayu 

      B.    blabak

      C.    watu 

      D.   lemah 

      E.    pasir

Wangsulan:

Dhasare Sumur Blabak yaiku lemah.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Dhasare Sumur Blabak yaiku"