Iklan "Nulak Angin Komplit", Barang kang diiklanake yaiku

Iklan "Nulak Angin Komplit"

Bapak : "Adhuh, Bune, awakku kok padha pegel kabeh.

Ibu : "Punapa ta, Pakne?"

Bapak: "Ora ngreti aku apa jalarane, rasane kok kaya masuk angin."

Ibu : "Oalah Bapakne masuk angin, ta."

Bapak: "lya, Bu, awit wingi bengi bali saka Semarang ngeterake barang dagangan."

Ibu :"Niku Pakne mesthi kesupen ngunjuk obat.”

Bapak : "lya, Bune. Ben cepet mari dikapakake, ya?”

Ibu : "Oalah gampil, niki tak dhamelke unjukan riyin supados ical pegel- pegelipun”

Bapak : "Apa iku, Bune?"

Barang kang diiklanake yaiku ….

    A.   obat 

    B.    klambi 

    C.    panganan 

    D.   sabun 

    E.    buah

Wangsulan:

Saka wacan dialog nang duwur barang kang diiklanake yaiku obat utowo jamu.

Jawaban: A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Iklan "Nulak Angin Komplit", Barang kang diiklanake yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel