Iklan "Nulak Angin Komplit", Gunane iklan kasebut yaiku

Iklan "Nulak Angin Komplit"

Bapak : "Adhuh, Bune, awakku kok padha pegel kabeh.

Ibu : "Punapa ta, Pakne?"

Bapak: "Ora ngreti aku apa jalarane, rasane kok kaya masuk angin."

Ibu : "Oalah Bapakne masuk angin, ta."

Bapak: "lya, Bu, awit wingi bengi bali saka Semarang ngeterake barang dagangan."

Ibu :"Niku Pakne mesthi kesupen ngunjuk obat.”

Bapak : "lya, Bune. Ben cepet mari dikapakake, ya?”

Ibu : "Oalah gampil, niki tak dhamelke unjukan riyin supados ical pegel- pegelipun”

Bapak : "Apa iku, Bune?"

Gunane iklan kasebut yaiku ….

   A.   sambung rasa antarane prodhusen lan konsumen  

   B.    nawakake barang

   C.    nepangake barang

   D.   sarana informasi kanggo nuwuhake kasadharan ing atine konsumen

   E.    sarana sesambungan ing urip saben dinane

Wangsulan:

Gunane iklan kasebut yaiku nawakake barang yaiku arupi obat utowo jamu.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Iklan "Nulak Angin Komplit", Gunane iklan kasebut yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel