Iklan "Nulak Angin Komplit", Ukara kang ora nggambarake prodhuk kasebut yaiku

Iklan "Nulak Angin Komplit"

Bapak : "Adhuh, Bune, awakku kok padha pegel kabeh.

Ibu : "Punapa ta, Pakne?"

Bapak: "Ora ngreti aku apa jalarane, rasane kok kaya masuk angin."\

Ibu : "Oalah Bapakne masuk angin, ta."

Bapak: "lya, Bu, awit wingi bengi bali saka Semarang ngeterake barang dagangan."

Ibu :"Niku Pakne mesthi kesupen ngunjuk obat.”

Bapak : "lya, Bune. Ben cepet mari dikapakake, ya?”

Ibu : "Oalah gampil, niki tak dhamelke unjukan riyin supados ical pegel- pegelipun”

Bapak : "Apa iku, Bune?"

Ukara kang ora nggambarake prodhuk kasebut yaiku ….

   A.   digawe saka bahan alami

   B.    kanggo masuk angin

   C.    bisa mendhakake weteng kembung

   D.   kanggo pijet nalika awak sayah

   E.    bisa diombe nalika perjalanan adoh

Wangsulan:

Ukara kang ora nggambarake prodhuk kasebut yaiku kanggo pijet nalika awak sayah.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 

0 Response to "Iklan "Nulak Angin Komplit", Ukara kang ora nggambarake prodhuk kasebut yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel