Teks pranata adicara kasebut cocog kanggo adicara ... Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana

Assalamualaikum wr. wb.

Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana ingkang kinurmatan. Bapak/lbu Guru saha karyawan/karyawati ingkang kula urmati, lan rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji sukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wedal menika. 

Teks pranata adicara kasebut cocog kanggo adicara ....

   A.   Kesripahan

   B.    ngundhuh mantu

   C.    HUT RI

   D.   pengetan dina Pendhidhikan

   E.    kalulusan kelas XII

Wangsulan:

Teks pranata adicara kasebut cocog kanggo adicara kalulusan kelas XII.

Jawaban: E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Teks pranata adicara kasebut cocog kanggo adicara ... Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel