Ing adicara kasebut kelas X lan XI nggelar pentas seni kang awujud ... Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana

 Assalamualaikum wr. wb.

Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana ingkang kinurmatan. Bapak/lbu Guru saha karyawan/karyawati ingkang kula urmati, lan rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji sukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wedal menika.

Ing adicara kasebut kelas X lan XI nggelar pentas seni kang awujud ….

   A.   band 

   B.    orgen tunggal

   C.    drama

   D.   karawitan

   E.    tari

Wangsulan:

Ing adicara kasebut kelas X lan XI nggelar pentas seni kang awujud karawitan.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Ing adicara kasebut kelas X lan XI nggelar pentas seni kang awujud ... Bapak Kepala SMA Mardi Yuwana"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel