Bapak tuwin ibu Sigit Prasetya ingkang dahat kinurmatan, para rawuh. Pethikan kasebut kalebu perangan

Bapak tuwin ibu Sigit Prasetya ingkang dahat kinurmatan, para rawuh ingkang kinurmatan, samenika sampun dungkap purna. Cekap semanten rumiyin atur kula menawi wonten atur ingkang kirang mranani ing penggalih panjenengan sami kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. 

Pethikan kasebut kalebu perangan ….

    A.   salam pambuka

    B.    sapa aruh

    C.    ancasing gati

    D.   puji sukur

    E.    panutup

Wangsulan:

Pethikan kasebut kalebu perangan panutup.

Jawaban: E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Bapak tuwin ibu Sigit Prasetya ingkang dahat kinurmatan, para rawuh. Pethikan kasebut kalebu perangan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel