Gawea ringkesan saka wacan eksposisi Pagelaran Jawi Wayang Wong kanthi basa Jawa ngoko

Gawea ringkesan saka wacan eksposisi Pagelaran Jawi Wayang Wong kanthi basa Jawa ngoko!

Wangsulan:

Pagelaran wayang wong iku diripta dening Mangkunegara I ing Surakarta lan digelar mligi kanggo para priyayi ing kraton. Wayang wong banjur digelar kanggone masarakat umum nalika peresmian Taman Sriwedari dening Mangkunegara V. Wayang wong babon critane saka wayang purwa, arupa Mahabarata lan Ramayana. Wayang wong kalebu kesenian dhaerah kang misuwur arupa campuran budaya asli Jawa lan sandiwara saka negri Eropa. Para paraga ora liya saka pawongan kang dipaes lan migunakake rerenggan kaya ing wayang purwa.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Gawea ringkesan saka wacan eksposisi Pagelaran Jawi Wayang Wong kanthi basa Jawa ngoko"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel