Mendhoan asale saka Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Wacan dheskripsi ing dhuwur ngandhut informasi

Mendhoan asale saka Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Tembung mendhoan dianggep saka tembung mendho sing tegese setengah mateng. Mula mendhoan ngemu teges mangsak nganggo lenga panas kanthi cepet ancase mangsakane durung bener-bener mateng. Mendhoan kagawe saka tempe sing wis diiris tipis-tipis, banjur diwedhaki nganggo gandum sing wis diwenehi bumbu yaiku uyah, bawang, lan tumbar. Banjur digoreng nganggo lenga panas. Nggorenge cukup telu utawa patang menit wae, ora nganti tempene garing. Rasane mendhoan gurih. Menawa dipangan nalika isih panas lan diceplusi lombok rawit luwih enak rasane.

Wacan dheskripsi ing dhuwur ngandhut informasi ing ngisor iki, kejaba ….

    A.   wujude mendhoan

    B.    asal tembung mendhoan

    C.    sujarahe mendhoan

    D.   carane goreng mendhoan

    E.    rasa mendhoan

Wangsulan:

Wacan dheskripsi ing dhuwur ngandhut informasi ing ngisor iki, kejaba sujarahe mendhoan.

JawabanC

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Mendhoan asale saka Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Wacan dheskripsi ing dhuwur ngandhut informasi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel