Paraga ing sandiwara iku sejatine nggambarake samubarang …. kang ana ing bebrayan agung

Sandiwara

Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang ateges siningit lan tembung "wara" kang tegese wewarah utawa ajaran. Miturut tegese, sandiwara yaiku wewarah kang sinandi piwulang kang kaajarake kanthi pralambang. Sajroning sandiwara kamot dhialog, gerakan, ekspresi paraga, lan sapiturute.

Ngrungokake sandiwara iku kudu nggatekake unsure kang mbangun sandiwara, ing antarane kaya ta alur, paraga, penokohan, latar, lan pesen/amanat. Mula adhedhasar unsur kasebut, pamireng bisa ngreteni wos surasane sandiwara.

Paraga ing sandiwara iku sejatine nggambarake samubarang …. kang ana ing bebrayan agung. 

    A.   akting

    B.    tindak-tanduk

    C.    kegiyatan

    D.   pakaryan

    E.    kesenian

Wangsulan:

Paraga ing sandiwara iku sejatine nggambarake samubarang " tindak-tanduk" kang ana ing bebrayan agung.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Paraga ing sandiwara iku sejatine nggambarake samubarang …. kang ana ing bebrayan agung"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel