Pincuk yaiku

Kluban Bothok iku panganane warga Pekalongan. Kluban yaiku urap kang isine ana kacang gleyor, thokolan, kol, bayem utawa kangkung karo bumbu kang aran mboksiyah utawa lombok, trasi, lan uyah ditambah kencur lan diurap bareng parutan klapa. Kluban biyasane dicampur karo bothok. Bothok ing kene yaiku jangan lodheh kang biyasane isine tahu lan bongkrek (gembus) karo santen encer banjur diguyurke ing pincuk. Kluban bothok enak dipangan wektu sore pinuju magrib utawa sawise magrib.

Pincuk yaiku ….

    A.   panci renteng

    B.    cowek nanging rada gedhe

    C.    wadah kang digawe saka lemah

    D.   godhong gedhang dikuwungake dibitingi kiwa tengen

    E.    godhong gedhang kang ditekuk lan dibitingi ingisor lancip

Wangsulan:

Pincuk yaiku godhong gedhang kang ditekuk lan dibitingi ingisor lancip.

Jawaban: E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Pincuk yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel