Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang tegese

Sandiwara

Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang ateges siningit lan tembung "wara" kang tegese wewarah utawa ajaran. Miturut tegese, sandiwara yaiku wewarah kang sinandi piwulang kang kaajarake kanthi pralambang. Sajroning sandiwara kamot dhialog, gerakan, ekspresi paraga, lan sapiturute.

Ngrungokake sandiwara iku kudu nggatekake unsure kang mbangun sandiwara, ing antarane kaya ta alur, paraga, penokohan, latar, lan pesen/amanat. Mula adhedhasar unsur kasebut, pamireng bisa ngreteni wos surasane sandiwara.

Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang tegese ….

    A.   lucu

    B.    lakon

    C.    ajaran

    D.   siningit

    E.    pakarti

Wangsulan:

Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang tegese siningit.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang tegese"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel