Ing ngisor iki kang kalebu unsur sajroning sandiwara yaiku

Sandiwara

Sandiwara asale saka tembung "sandi" kang ateges siningit lan tembung "wara" kang tegese wewarah utawa ajaran. Miturut tegese, sandiwara yaiku wewarah kang sinandi piwulang kang kaajarake kanthi pralambang. Sajroning sandiwara kamot dhialog, gerakan, ekspresi paraga, lan sapiturute.

Ngrungokake sandiwara iku kudu nggatekake unsure kang mbangun sandiwara, ing antarane kaya ta alur, paraga, penokohan, latar, lan pesen/amanat. Mula adhedhasar unsur kasebut, pamireng bisa ngreteni wos surasane sandiwara.

Ing ngisor iki kang kalebu unsur sajroning sandiwara yaiku …

     A.   siningit

     B.    mbangun

     C.    alur

     D.   tindak-tanduk

     E.    idhe dhasar

Wangsulan:

Ing ngisor iki kang kalebu unsur sajroning sandiwara yaiku alur.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Ing ngisor iki kang kalebu unsur sajroning sandiwara yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel