Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sajatine kang mangkono, Wus kakenan nugrahaning Hyang Widi, Bali alaming ngasuwung,

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Sajatine kang mangkono,

Wus kakenan nugrahaning Hyang Widi,

Bali alaming ngasuwung,

Tan karem karameyan,

Ingkang sipat wisesa winisesa wus,

Mulih mula mulanira,

Mulane wong anom sami.

Piwulang Luhur:

Wong anom kudu mangreteni menawa kabeh iku anugrah saka Gusti, mula aja nggedhe- kake hawa nepsu lan urusan kadonyan wae.

Nilai:

Nilai relegius


Post a Comment for "Sajatine kang mangkono, Wus kakenan nugrahaning Hyang Widi, Bali alaming ngasuwung,"