Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tan samar pamoring sukma, Sinukmaya Winahya ing ngasepi, Sinimpen telenging kalbu,

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Tan samar pamoring sukma,

Sinukmaya Winahya ing ngasepi,

Sinimpen telenging kalbu,

Pambukaning warana,

Tarlen saking liyep layaping ngaluyup,

Pindha pesating supena,

Sumusuping rasa jati.

Piwulang Luhur:

Manungsa kang wis bisa nggathukake sukmane marang Gusti atine bakal rumesep saengga tuwuh rasa kang sejati.

Nilai:

Nilai relegius

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Tan samar pamoring sukma, Sinukmaya Winahya ing ngasepi, Sinimpen telenging kalbu,"