Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kang Karjo metua! Ayo gotong royong nyang Dham Buntung. Dham Buntung ambrol, banyune mbludag

"Kang Karjo metua! Ayo gotong royong nyang Dham Buntung. Dham Buntung ambrol, banyune mbludag arahe mrene." Mangkono kandhane bayan Mardi saka dalan ngarep omah.’

"Apa, Dham Buntung ambrol?"

"lya! Wis gek ndang mangkat dienteni kanca-kanca ana bale!"

Enggal-enggal Karjo salin panganggo, nyaut pacul karo caping nggeblas budhal nyang bale dhukuh. Pitakonane sing wadon karo anake ora dipaelu, mung weling supaya ana ngomah ngati-ati. Tekan panggone, katon banyu kimplah kimplah mili saka jebolan dham ngener desane lan nrabas kebonan tumuju pe sawahan sing ana pinggir desa. Sinambi gotong royong nutupi jebolan, ati lan pikirane Karjo tumuju menyang sawahe sing arep panen lan biaya kanggo anake nerusake sekolahe.

Nilai kang kamot sajroning pethikan cerkak ing dhuwur yaiku ....

      A.   moral

      B.    etika

      C.    pendhidhikan

      D.   sosial

      E.    estetika

Wangsulan:

Nilai kang kamot sajroning pethikan cerkak ing dhuwur yaiku sosial.

Jawaban : D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Kang Karjo metua! Ayo gotong royong nyang Dham Buntung. Dham Buntung ambrol, banyune mbludag"