Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mangkono ngelmu kang nyata, Sanyatane mung weh reseping ati, Bungah ingaranan cubluk,

Mangkono ngelmu kang nyata,

Sanyatane mung weh reseping ati,

Bungah ingaranan cubluk,

Sukeng tyas yen den ina,

Nora kaya si punggung anggung gumrunggung,

Ugungan sadina-dina, Aja mangkono wong urip. 

1.     Piwulang saka tembang macapat kasebut yaiku ….

     A.   kudu sinau ilmu kang pantes lan nrapake ilmu kanggo dhiri pribadi

     B.    kudu duwe ilmu kang bisa gawe ati tentrem sarta ngadohi watak gumedhe lan seneng dipangalembana

     C.    wong kang bodho biyasane kakehan omong

     D.   kudu nyonto wong pinter kang gelem ngalah lan nutupi salahe wong liya

     E.    kudu dadi wong kang bisa ngrumangsani kaluputane dhewe 

Wangsulan:

 Piwulang saka tembang macapat kasebut yaiku  kudu duwe ilmu kang bisa gawe ati tentrem sarta ngadohi watak gumedhe lan seneng dipangalembana.

Jawaban : B


2.     Gatra "bungah ingaranan cubluk" nduweni teges ….

      A.   wong bodho seneng yen diarani bodho

      B.    wong pinter susah yen dialem

      C.    wong pinter seneng yen diarani bodho

      D.   wong bodho susah yen diarani bodho

      E.    wong sugih susah yen diarani bodho

Wangsulan:

Gatra "bungah ingaranan cubluk" nduweni teges wong pinter seneng yen diarani bodho.

Jawaban : C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Mangkono ngelmu kang nyata, Sanyatane mung weh reseping ati, Bungah ingaranan cubluk,"