Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki! 1. Lamun 2. Trah 3. Lire 4. Ngrana

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki!

1.     Lamun

2.     Trah

3.     Lire

4.     Ngrana

5.     Ditya

6.     Suprandene

7.     Lenggana

8.     Aneng

9.     Wanara

10.  Kinen

11.  Diyu

12.  Yayah

13.  Palupi

14.  Ngalaga

15.  Amirata

16.  Raka

17.  Kapi

18.  Gul agul

19.  Darbe

20.  Katri

 

Wangsulan:

1.     Lamun : Yen

2.     Trah : turun

3.     Lire : Dene

4.     Ngrana : Palagan

5.     Ditya : Buta

6.     Suprandene : Senajang mengkono

7.     Lenggana : Nulak

8.     Aneng : Ana ing

9.     Wanara : Kethek

10.  Kinen : Kinon

11.  Diyu : Butha / raseksa

12.  Yayah : Bapak

13.  Palupi : Tuladha

14.  Ngalaga : Panggonan kanggo perang

15.  Amirata : Nirua

16.  Raka : Kakang

17.  Kapi : Kethek

18.  Gul agul : Pangandel-andel

19.  Darbe : Duwe

20.  Katri : Katelu

Post a Comment for "Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki! 1. Lamun 2. Trah 3. Lire 4. Ngrana"