Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wacanen tembang ing ngisor iki banjur wangsulana pitakonane! Katri mangka sudarsaneng Jawi,

Wacanen tembang ing ngisor iki banjur wangsulana pitakonane!

Katri mangka sudarsaneng Jawi,

Pantes lamun sagung pra prawira,

Amirata sakadare,

Ing lalabuhanipun,

Aywa kongsi buwang palupi,

Manawa tibeng nistha,

Ina estinipun,

Sanadyan tekading budya,

Tan prabeda budi panduming dumadi,

Marsudi ing kotaman.

 

1.     Sapa paraga kang dicritakake tembang ing dhuwur?

Wangsulan:

Kumbakarna, Patih Suwanda, lan Adipati Karna.

 

2.     Saka gatra "tan prabeda budi panduming dumadi", apa kang mbedakake wong siji lan sijine?

Wangsulan:

Kang mbedakake yaiku pepesthen Gusti.

 

3.     Patuladhan apa kang bisa kajupuk saka tembang ing dhuwur?

Wangsulan:

Dadi wong kudu nduweni niyat kanggo marsudi ing kotaman utawa ngrangge kautaman.

 

4.     Apa tegese tembung "marsudi" ana tembang ing dhuwur?

Wangsulan:

Marsudi nduweni teges ngudi.

 

5.     Prekara apa kang diterangake jroning tembang?

Wangsulan:

Nerangake prekara ngenani telung paraga ing tembang Dhandhang Gula Serat Tripama kang nduweni watak kang kudu dituladhani marang kabeh.


----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Wacanen tembang ing ngisor iki banjur wangsulana pitakonane! Katri mangka sudarsaneng Jawi,"