Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ing ngisor iki gugon tuhon sing ana gegayutane karo kewan cecak yaiku

Ing ngisor iki gugon tuhon sing ana gegayutane karo kewan cecak yaiku .....

    A.   menawa ketiban cecak, kudu diburu lan dipateni kanthi ditugel awake supaya ora nemoni cilaka ing mengkone

    B.    menawa ketiban cecak, bakal entuk rejeki sing akeh

    C.    omah kebak cecak iku bakale ayem lan tentrem

    D.   cecak iku ora kena dipateni supaya ora nemoni cilaka

    E.    menawa krungu unine cecak kudu dietung kaping pira anggone muni supaya bisa mangreteni owah-owahane mangsa

Wangsulan:

Ing ngisor iki gugon tuhon sing ana gegayutane karo kewan cecak yaiku menawa ketiban cecak, kudu diburu lan dipateni kanthi ditugel awake supaya ora nemoni cilaka ing mengkone.

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ing ngisor iki gugon tuhon sing ana gegayutane karo kewan cecak yaiku"