Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ing ngisor iki kalebu larangan saka Sunan Mangkurat kanggo anak turune wong Ajibarang yaiku

Ipat-Ipate Sunan Mangkurat

Nalika Sunan Mangkurat gerah santer ing Ajibarang, mundhut degan dhateng Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati dhawuh marang abdine ngundhuh degan, nuli dicaosake wis parasan, banjur dibolong pisan. Sunan semu runtik, ngendika mangkene, Thol , tak trima banget anggonmu aweh degan, nanging rehning wis parasan, iku ateges kowe nggege mangsa. Ya ta, mangsa wurunga kowe gumanti nata, nanging ambok aja kesusu. Ing wuri turunmu ora bisa nutugake lelakonku. Karo maneh saturun-turunmu, aja ana sing nyadran menyang kuburku."

Ing ngisor iki kalebu larangan saka Sunan Mangkurat kanggo anak turune wong Ajibarang yaiku ….

    A.   aja seneng ngombe degan 

    B.    ora kena nandur degan

    C.    ora kena nyadran menyang kuburane Sunan Mangkurat

    D.   wong Ajibarang ora kena ngombe degan kang wis diparas

    E.    kudu nyadran menyang kuburane Sunan Mangkurat

Wangsulan:

Ing ngisor iki kalebu larangan saka Sunan Mangkurat kanggo anak turune wong Ajibarang yaiku ora kena nyadran menyang kuburane Sunan Mangkurat.

Jawaban : C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ing ngisor iki kalebu larangan saka Sunan Mangkurat kanggo anak turune wong Ajibarang yaiku"