Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ipat-Ipate Sunan Mangkurat, Pitutur saka wacan kasebut yaiku

Ipat-Ipate Sunan Mangkurat

Nalika Sunan Mangkurat gerah santer ing Ajibarang, mundhut degan dhateng Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati dhawuh marang abdine ngundhuh degan, nuli dicaosake wis parasan, banjur dibolong pisan. Sunan semu runtik, ngendika mangkene, Thol , tak trima banget anggonmu aweh degan, nanging rehning wis parasan, iku ateges kowe nggege mangsa. Ya ta, mangsa wurunga kowe gumanti nata, nanging ambok aja kesusu. Ing wuri turunmu ora bisa nutugake lelakonku. Karo maneh saturun-turunmu, aja ana sing nyadran menyang kuburku."

Pitutur saka wacan kasebut yaiku ….

    A.   aja sumelang menawa nduweni kekarepan

    B.    samubarang gawe aja kesusu

    C.    wong enom kudu gelem ngurmati wong liya

    D.   aja seneng ngombe degan

    E.    kudu gelem tumindak becik

Wangsulan:

Pitutur saka wacan kasebut yaiku samubarang gawe aja kesusu.

Jawaban : B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ipat-Ipate Sunan Mangkurat, Pitutur saka wacan kasebut yaiku"