Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kanggone wong ing sangisore Gunung Dieng menawa ana bocah gimbal, Kapercayan iki kalebu jinising gugon tuhon

Kanggone wong ing sangisore Gunung Dieng menawa ana bocah gimbal anggone nyukur ora kena sakarepe dhewe, nanging kudu migunakake upacara adat. Apa kang dadi pepenginane bocah gimbal mau kudu dituruti saengga rambut gimbal kang wis dicukur mau ora tuwuh maneh lan bocah gimbal ora lara panas.

Kapercayan iki kalebu jinising gugon tuhon ….

       A.   cangkriman

       B.    isi wasita sinandhi

       C.    wewaler

       D.   salugu

       E.    pepacuh 

Wangsulan:

Kapercayan iki kalebu jinising gugon tuhon salugu.

Jawaban : D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Kanggone wong ing sangisore Gunung Dieng menawa ana bocah gimbal, Kapercayan iki kalebu jinising gugon tuhon"