Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Para leluhur anggone menehi wewaler lan gugon tuhon marang anak putune migunakake cara gethok tular

Para leluhur anggone menehi wewaler lan gugon tuhon marang anak putune migunakake cara gethok tular. Tembung "gethok tular" nduweni teges ….

    A.   sumebare prekara kanthi tulisan saka wong siji marang wong sijine

    B.    sumebare prekara kanthi lisan saka wong siji marang wong sijine

    C.    sumebare prekara kanthi sesorah

    D.   sumebare prekara kanthi wara-wara

    E.    sumebare prekara kanthi dhelikan

Wangsulan:

Tembung "gethok tular" nduweni teges sumebare prekara kanthi lisan saka wong siji marang wong sijine.

Jawaban : B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Para leluhur anggone menehi wewaler lan gugon tuhon marang anak putune migunakake cara gethok tular"