Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Andharna latar panggonan lan paraga uga watake saka crita kasebut! Ing sawijining dina, ana putri kang

Ing sawijining dina, ana putri kang lagi nangis ing gubug utawa omah-omahan cilik ing pinggir sawah. Dheweke putri kang lunga saka kratone amarga arep dijodhokake dening wong tuwane. Putri kasebut nangis amarga krasa luwe lan ditinggal dening para punggawane. Putri kasebut bingung arep lunga menyang ngendi. Dheweke banjur ditulung karo simbok-simbok tani, diwenehi sega supaya dipangan. Luhing putri mau netes ing sega kasebut saengga tekane saiki panggonan kasebut diarani Sigaluh, saka tembung "sega" lan "luh".

Andharna latar panggonan lan paraga uga watake saka crita kasebut!

Wangsulan:

Latar/papan/setting: pinggir sawah.

Watake: Si Putri = bingungan, simbok-simbok tani = seneng tetulung.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Andharna latar panggonan lan paraga uga watake saka crita kasebut! Ing sawijining dina, ana putri kang"

close