Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa pakaryane Setraketipa iku?

Dumadine Kutha Pacitan

Pangeran Mangkubumi sapendherek mangetan lakune sangsaya adoh ninggalake Kraton Mataram. Nalika tekan Gumuk Puger kabeh padha ngaso. Wektu semana, pendhereke Pangeran Mangkubumi mung kari rolas. Salah sijine ana kang asma Setraketipa, kang pakaryane ngrumat jaran titihane Pangeran Mangkubumi.

Setraketipa nyawang Pangeran Mangkubumi lan para pandherek katon sayah lan keluwen. Dheweke mikir kepiye carane bisa golek pagan lan ngombe kanggo Pangeran Mangkubumi lan para pandherek. Dheweke banjur matur, "Nyuwun pangapunten Pangeran, kepareng kula pados menapa ingkang saged Pangeran dhahar saha unjuk sokur saged kangge rencang-rencang". Pangeran Mangkubumi wangsulan, "Apa kowe ora kesel Setra? Yen pancen kuwi karepmu daklilani muga-muga enggal oleh gawe".

Apa pakaryane Setraketipa iku?

Wangsulan:

Ngrumat jaran titihane Pangeran Mangkubumi.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Apa pakaryane Setraketipa iku?"

close