Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wacanen pethikan crita ing ngisor iki! Rakyat Medhang Kamulan padha bungah

Wacanen pethikan crita ing ngisor iki!

Rakyat Medhang Kamulan padha bungah amarga ana sing bisa ngalahake raja angkara murka Prabu Dewata Cengkar. Ajisaka sing dadi pahlawan banjur didadekake Raja Medhang Kamulan. Sawise dadi raja, Prabu Ajisaka banjur mboyong bapake angkate kondur menyang Medhang Kamulan. Nalika Prabu Aji saka dadi raja, rakyat Medhang Kamulan ayem lan tentrem. Ajisaka dadi raja sing wicaksana, adil, lan welas asih marang kawulane. Kraton Medhang Kamulan banjur dadi kraton sing makmur lan raharja.

Tulisen pokok isine pethikan crita ing dhuwur!

Wangsulan:

Aji Saka bisa ngalahake Dewata Cengkar banjur dadi Raja Medhang Kamulan sing adil lan wicaksana saengga kabeh rakyat Medhang Kamulan ayem lan tentrem.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Wacanen pethikan crita ing ngisor iki! Rakyat Medhang Kamulan padha bungah"

close