Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ing ngendi latar panggonan kedadeyan kasebut? Jatayu ingkang sampun dumugi ing ngriku lajeng mlesat

Jatayu ingkang sampun dumugi ing ngriku lajeng mlesat ing gegana wonten nginggilipun Rahwana. Salajengipun piyambakipun nyamber saking gegana. Madyanipun Rahwana didhupak ngginakaken kenaka-kenakanipun ingkang tajem. Cucukipun nothol bujanipun Rahwana. Ludira muncrat saking badanipun Rahwana. Ludira kasebut dipuninum dening Jatayu. Rahwana dados ringkih, boten kuwawa nandang sakit. Iganipun ancur. Saderengipun tiwas. Rahwana taksih saged ngawe-awe dhawuhi para prajuritipun supados mlebetaken Sinta wonten kreta.

Ing ngendi latar panggonan kedadeyan kasebut?

Wangsulan:

Ing awang-awang

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ing ngendi latar panggonan kedadeyan kasebut? Jatayu ingkang sampun dumugi ing ngriku lajeng mlesat"

close