Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rahwana dados ringkih, boten kuwawa nandang sakit. Apa tegese tembung ringkih?

Jatayu ingkang sampun dumugi ing ngriku lajeng mlesat ing gegana wonten nginggilipun Rahwana. Salajengipun piyambakipun nyamber saking gegana. Madyanipun Rahwana didhupak ngginakaken kenaka-kenakanipun ingkang tajem. Cucukipun nothol bujanipun Rahwana. Ludira muncrat saking badanipun Rahwana. Ludira kasebut dipuninum dening Jatayu. Rahwana dados ringkih, boten kuwawa nandang sakit. Iganipun ancur. Saderengipun tiwas. Rahwana taksih saged ngawe-awe dhawuhi para prajuritipun supados mlebetaken Sinta wonten kreta.

Rahwana dados ringkih, boten kuwawa nandang sakit. Apa tegese tembung ringkih?

Wangsulan:

Tegese tembung ringkih yaiku ora kuwat, ora bakuh.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Rahwana dados ringkih, boten kuwawa nandang sakit. Apa tegese tembung ringkih?"

close