Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CBD adalah

Perhatikan gambar berikut.

Besar ∠CBD adalah ….

   A. 51°

   B. 52°

   C. 53°

   D. 54°

   E. 55°

Pembahasan:

Sudut kelililng CED dan sudut refleks. ∠CAD menghadap busur ∠CED

360° – ∠CAD = 2 × ∠CED

⇔ 360° – 22x = 2 (24x + 5)°

⇔ 360° – 22x = 48x + 10°

⇔ 48x + 22x = 360° – 10°

⇔ 70x = 350°

⇔ x = 5°

Sudut keliling CBD dan sudut pusat CAD menghadap busur kecil CD

2 × ∠CBD = ∠CAD

⇔ 2 × ∠CBD = 22x

⇔ ∠CBD = 11x

⇔ ∠CBD = 11 . (5) = 55°

Jadi besar ∠CBD adalah 55°.

Jawaban: E

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CBD adalah"