Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ECA adalah

Perhatikan gambar berikut.


Besar ∠ECA adalah ….

   A. 21°

   B. 20°

   C. 19°

   D. 18°

   E. 17°

Pembahasan:

Jumlah sudut segi empat ADBC = 360°

∠ADB + ∠DBC + ∠BCA + ∠DAC = 360°

⇔ ∠DAC = 360° – ∠ADB – ∠DBC – ∠BCA

⇔ ∠DAC = 360° – 90° – 50° – 90°

⇔ ∠DAC = 130°

Sudut keliling DEC dan sudut pusat DACmenghadap busur DC

∠DAC = 2 × ∠DEC

⇔ ∠DEC = ½ ∠DAC = ½ (130°) = 65°

∠ECA = ∠AEC (sama kaki)

            = ∠DEC – ∠ADE

            = 65° – (∠BDE – ∠BDA)

            = 65° – (134° – 90°)

∠ECA = 21°

Jadi besar ∠ECA adalah 21°.

Jawaban: A

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ECA adalah"