Mangkono ngelmu kang nyata, Sanyatane mung weh reseping ati,

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Mangkono ngelmu kang nyata,
Sanyatane mung weh reseping ati,
Bungah ingaranan cubluk,
Sukeng tyas yen denina,
Nora kaya si punggung anggung gumrunggung,
Ugungan sadina dina,
Aja mangkono wong urip.

Piwulang luhur:
Wong urip iku kudu nduweni ilmu kang bisa gawe ati tentrem saengga ora nelangsa menawa diomongake bodho lan malah seneng nalika diina. Beda karo wong sing ora nduweni ilmu (bodho) senengane umuk lan seneng dipuji.

Nilai:
Nilai sosial

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Mangkono ngelmu kang nyata, Sanyatane mung weh reseping ati,"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel