Marma den taberi kulup, Pitutur luhur jroning tembang Kinanthi kasebut yaiku

Marma den taberi kulup,
Angulah lantiping ati,
Rina wengi den anedya,
Pandak panduking pambudi,
Bengkas kahardaning driya,
Supaya dadya utami.

Pitutur luhur jroning tembang Kinanthi kasebut yaiku ....
  A.   ngajarake supaya manungsa iku kudu tansah bekti marang wong tuwa
  B.    ngajarake supaya manungsa iku kudu nglandhepake ati lan ngedohake hawa nepsu saka njero ati
  C.    ngajarake supaya manungsa iku kudu tumindak sapenake dhewe
  D.   ngajarake supaya manungsa iku kudu ngungkurake kadonyan lan mentingake ngibadahe
  E.    ngajarake supaya manungsa iku kudu nduweni watak kang becik lan preduli marang liyan

Wangsulan:
Pitutur luhur jroning tembang Kinanthi kasebut yaiku ngajarake supaya manungsa iku kudu nglandhepake ati lan ngedohake hawa nepsu saka njero ati.

Jawaban: B

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Marma den taberi kulup, Pitutur luhur jroning tembang Kinanthi kasebut yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel