Mingkar mingkuring angkara, Akarana karenan mardi siwi, Sinawung resmining kidung,

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Mingkar mingkuring angkara,
Akarana karenan mardi siwi,
Sinawung resmining kidung,
Sinuba sinukarta,
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,
Kang tumrap ing tanah Jawa,
Agama ageming aji.

Piwulang luhur:
Kanggone wong Jawa menehi pitutur marang putrane ngenani nahan hawa nepsu lan agama iku dadi pepathokaning urip wajib ditindakake.

Nilai:
Nilai religius

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Mingkar mingkuring angkara, Akarana karenan mardi siwi, Sinawung resmining kidung,"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel