Ing acara pitulasan, dumadakan Pak Baskoro didhawuhi menehi atur pambagya kanggo Pak Camat.

Ing acara pitulasan, dumadakan Pak Baskoro didhawuhi menehi atur pambagya kanggo Pak Camat. Saka andharan ing dhuwur, bisa dimangreteni menawa Pak Baskoro migunakake metodhe sesorah ….
   A.   naskah 
   B.    apalan
   C.    impromptu
   D.   ekstemporan
   E.    teks

Wangsulan:
Saka andharan ing dhuwur, bisa dimangreteni menawa Pak Baskoro migunakake metodhe sesorah impromptu.

Jawaban: C

----------------#----------------


Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Ing acara pitulasan, dumadakan Pak Baskoro didhawuhi menehi atur pambagya kanggo Pak Camat. "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel